Buitenboel Bijons4

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het recreëren bij Buitenboel*

PRIVACYBELEID BUITENBOEL
In geval wij u vragen om uw adresgegevens is dit om de reservering en facturatie tot stand te kunnen brengen. Wij gaan zorgvuldig met al uw gegevens om en verstrekken deze nimmer aan derden. Ook verwijderen wij alle gegevens van gasten na zeven jaren uit al onze systemen.

1. RESERVERING
Tussen u en Buitenboel komt een reservering tot stand op het moment dat u de schriftelijke
bevestiging met factuur ontvangt.

2. DE KAMPEERPLAATS
Voor kampeerplaatsen geldt dat u kunt u verblijven met tent, vouwwagen, campingcar, caravan of
kampeerauto, tenzij anders wordt aangegeven. Op een kampeerplaats mogen maximaal 2
bijzettentjes en 1 partytent worden opgezet. Hiervoor geldt een meerprijs.

3. VOORKEURPLAATS
Buitenboel probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en voorkeuren. Wanneer u een plaats met voorkeur boekt, wordt deze definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met factuur.

4. BETALINGEN
Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 6 weken voor de datum van aankomst ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 6 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. U ontvangt geen bevestiging van betaling; de afschrijving op uw bank of girorekening is het bewijs van betaling. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behoudt Buitenboel zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.

5. PRIJZEN
De prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene BTW
toeslagen, heffingen en overheidstoeslagen en werkelijke evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende dat betreffende jaar. De totaalprijs wordt definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging met factuur. Prijzen zijn inclusief BTW.

6. BORG
Huuraccommodaties: Buitenboel behoudt zich het recht voor om voor het huren van een
accommodatie een borg in rekening te brengen. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de
verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris.
Huurartikelen: Ook voor het huren van producten kan Buitenboel een borg in rekening brengen. De borg wordt terugbetaald op het moment dat deze huurartikelen onbeschadigd worden ingeleverd.

7. WIJZIGINGEN IN REEDS BEVESTIGDE RESERVERINGEN
Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden (bijv. verkorting van de gereserveerde
periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Voor alle wijzigingen
kunnen wijzigingskosten in rekening gebracht worden.

8. ANNULEREN
A. Bij annulering tussen de datum van de reserveringsbevestiging en 6 weken voor aankomst wordt 50% van de totale huursom + reserveringskosten in rekening gebracht.
B. Bij annulering tussen 6 weken voor de aankomst en 1 week voor aankomst wordt 90% van de
volledige huursom in rekening gebracht.
C. Bij annulering tussen 1 week voor aankomst en de dag van de aankomst zelf wordt de volledige huursom in rekening gebracht.
D. Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst dan gereserveerd vindt geen restitutie van gedane
betalingen plaats.
E. U dient schriftelijk te annuleren.

9. ANNULERINGSVERZEKERING
Buitenboel raadt u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

10. AANKOMST EN VERTREK
U bent van harte welkom op de dag van aankomst, vanaf 15.00 uur. Tot op de dag van vertrek 11.00 uur. (tenzij anders overeen gekomen bij reservering)
Kamperen: Bij vertrek dient de kampeerplaats ontruimd en schoon te worden achtergelaten.
Huuraccommodaties:
Direct na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris te melden.
Op de dag van vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en schoon achter te laten. Het
Beddengoed hoeft u niet zelf af te halen, wij doen dit voor u. Gebruikte handdoeken graag
verzamelen in de badkamer.

OEPS! VERGETEN!
Wij raden iedereen aan goed te controleren of er geen eigendommen achterblijven in uw
huuraccommodatie. Mocht u toch iets zijn vergeten dan mag u dit tot een halfjaar na uw verblijf bij ons ophalen, op afspraak. Nasturen van uw eigendommen doen wij alleen op uw uitdrukkelijke
verzoek. Hiervoor rekenen wij standaard een minimum bedrag van € 25,-

11. VOERTUIGEN
Tijdens de huurperiode, die vermeld wordt op de reserveringsbevestiging, heeft u toestemming om met een voertuig het terrein van het recreatiebedrijf te betreden. Per kampeerplaats of
huuraccommodatie is 1 voertuig toegestaan. Het voertuig dient altijd op de hiervoor bestemde
parkeerplaats geparkeerd te worden. Het is verboden om te parkeren in de bermen of elders op het terrein. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

12. BEZOEKERS
Bezoekers van kampeerders dienen zich bij aankomst te allen tijde te melden. Bezoekers betalen een bezoekerstarief en kunnen hun voertuig op de parking bij de ingang parkeren.

13.HUISDIEREN
Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn. De hygiënische wandelingen van honden dienen buiten het kampeerterrein te gebeuren.
Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht achter te laten. Voor eventuele schade of
verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Tevens dient de eigenaar er voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier andere gasten niet stoort.

14. AANSLUITING ELEKTRICITEIT
Voor een kampeerplaats geldt één aansluiting.

15. KLEINDIERENWEIDE/ EZELWEIDE
Betreden van de kleindierenweide of de ezelweide dient altijd in overleg te geschieden. Kinderen
alleen onder toezicht. Buitenboel aanvaardt geen aansprakelijkheid, betreden is ten alle tijden voor eigen risico.

16. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS
A. Buitenboel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel
toegebracht aan of door gebruikers van de aangeboden accommodaties, hoe deze schade of dit
letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door Buitenboel of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.
B. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke Buitenboel nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.
C. Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie die hinder of overlast opleveren kunnen, na een waarschuwing uit de accommodatie of van het recreatiebedrijf verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.
D. Uitspraken van medewerkers van het recreatiebedrijf, in welke functie dan ook, betreffende de
aansprakelijkheid van Buitenboel, binden het recreatiebedrijf niet.
E. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient het op het recreatiebedrijf stil te zijn.
F. Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij schade aan de eigendommen van Buitenboel

Actievoorwaarden
• Korting wordt berekend over de basishuurprijs (niet over bij te boeken/verplichte extra’s,
toeristenbelasting, kosten elektriciteit of kosten eindschoonmaak).
• Geldt alleen voor nieuwe reserveringen.
• Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
• Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
*Overboeking van uw aanbetaling houdt in dat u deze algemene voorwaarden van Buitenboel heeft gelezen en geaccepteerd.

%d bloggers liken dit: